NORDFJELL COLLECTION

Swedish made quality objects for parks and gardens

PRODUCTS

SOFA & BENCH

bench

TRELLIS

trellis

OUTDOOR ROOM

POUFFE

Photographer: Jürgen Becker

GAZEBO

TABLE & BENCH

FENCE

PLANTER

PERGOLA ARCH

Photographer: Jürgen Becker

Nordfjell Collection produces and markets the objects for parks and gardens designed by landscape architect and designer Ulf Nordfjell. The beautiful objects can be found in his garden designs for private gardens, exhibitions and public spaces. For Ulf, Swedish nature is always present in his designs and he has a strong preference for natural materials such as granite, steel and timber. Modern, strong design elements are the underlying theme always apparent in his parks and gardens. The Swedish made quality will make sure the benches, planters, trellis and pergolas stay there for generations. And they will get even more beautiful in time.

Nordfjell Collection producerar och marknadsför trädgårdsprodukter designade av landskapsarkitekt och designer Ulf Nordfjell. De vackra objekten återfinns såväl i hans ritade privata trädgårdar och utställningsträdgårdar som publika parker och rekreationsområden. I Ulfs landskapsdesign finns känslan av den svenska naturen alltid närvarande och han har en stark preferens för naturliga material som granit, stål och trä. Moderna, starka designelement är det underliggande temat som alltid återfinns i hans trädgårdar och parker. Den svenska kvaliteten säkerställer att dessa bänkar, kärl, spaljéer och pergolabågar håller i generationer och bara blir vackrare med tiden.