The Garden book of the year 2023

The Garden book of the year 2023
October 23, 2023 btstudio

Stockholms Gartnersällskap, the oldest Garden society in Sweden founded 1848, gives this years award to Ulf Nordfjell and his book “Gardens – through seasons and a changed climate”.

ÅRETS TRÄDGÅRDSBOK 2023

Fackmanajuryns motivering:
I Ulf Nordfjells ”Trädgårdar – genom årstider och ett förändrat klimat” tar mästaren med oss i tillblivelsen av tio unika trädgårds- och parkprojekt där gränsen mellan vision och verklighet har upplösts. Gestaltningen är genomtänkt in i minsta detalj och med ett gehör för platsens förutsättningar, karaktär och historia. Här betonas även vikten av en hantverksmässig grund som ska hålla över tid. De stämningsfulla bilderna – av Jason Ingram – tillsammans med ett personligt tilltal gör att vi känner oss inbjudna, trots objektens exklusiva kundkrets. Det är en bok vi gärna återvänder till – som inspiration, kunskapskälla och för dess hyllning till trädgårdskonstens stilideal och förfining av omgivande natur, tolkat med en omisskännligt Nordfjellskt hand och öga.