Svenska Dagbladet reviews the new book Trädgårdar

Svenska Dagbladet reviews the new book Trädgårdar
May 5, 2023 btstudio

Swedish newspaper Svenska Dagbladet reviews the new book Trädgårdar. Genom årstider och ett förändrat klimat. “It is a truly exquisite book, as educational as beautiful” says Lars Ring, SvD Kultur.

Read the full article here.